top of page

Algemene voorwaarden

 1. De deelnemers kunnen via www.sporteiland.be online ingeschreven worden voor één of meerdere kampen.

 2. Binnen de 7 dagen na uw inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail. Gelieve ons te contacteren indien u deze niet ontvangen hebt binnen deze termijn. Bekijk ook steeds je SPAM.

 3. Inschrijven kan enkel voor de volle 5 dagen. Indien het kind één of meerdere dagen niet kan komen, wordt geen prijsvermindering voorzien.

 4. Een korting van 10 euro wordt verleend bij inschrijven van elk extra kind van hetzelfde gezin voor dezelfde periode en kamplocatie.

 5. Wanneer een kamp volzet is, krijgt u een bericht via mail en wordt u automatisch op de wachtlijst gezet. Wanneer een plaats vrijkomt, wordt iedereen op de reservelijst één voor één gecontacteerd via mail of telefoon.

 6. Betaling kan via overschrijving (het rekeningnummer kan steeds teruggevonden worden in de bevestigingsmail) of cash op de eerste kampdag.

 7. Annulatie van het kamp: annulaties dienen steeds schriftelijk of via mail (sporteiland@hotmail.com) aangevraagd te worden (bij onderstaande voorwaarden is het de datum van het versturen van de kampaanvraag die telt)

  1. Annulatie vóór de start van het kamp:

   1. Annulatie meer dan 14 dagen vóór de start van het kamp: €30 dient betaald te worden.

   2. Annulatie vanaf 14 dagen vóór de start van het kamp: onmogelijk, het volledige bedrag dient betaald te worden.
    Wanneer u cash wilt betalen en er wordt geannuleerd, dient u de verschuldigde annulatievergoeding te betalen. Bij betaling via overschrijving zal het Sporteiland VZW het bedrag dat u tegoed hebt, terugstorten.

  2.  Annulatie tijdens het kamp: (dit kan alleen met een doktersattest)
   In geval van ziekte of ongeval dient u uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling via mail te versturen (sporteiland@hotmail.com) en dit uiterlijk binnen de 5 werkdagen na het betreffende kamp, samen met een doktersattest in bijlage. Er wordt een compensatie van de verloren vakantiedagen voorzien in de vorm van een tegoedbon op naam van het betreffend kind. Deze bon moet ten laatste gebruikt worden voor het einde van de zomervakantie van het jaar erop. Voor de dag die onderbroken wordt, kan geen terugbetaling worden voorzien waardoor de compensatie dus pas start vanaf de eerste volle dag afwezigheid.

   • Onderbreking op de 1e dag: €10 per dag met een maximum van €40

   • Onderbreking op de 2e dag: €10 per dag met een maximum van €30

   • Onderbreking op de 3e dag: €10 per dag met een maximum van €20

   • Onderbreking op de 4e dag: €10 per dag met een maximum van €10

   • Onderbreking op de 5e en laatste dag: geen compensatie mogelijk

  3. Wat gebeurt er wanneer mijn kamp geannuleerd wordt wegens overmacht zoals bv corona?​

   1. ​Het enige wat niet gecompenseerd kan worden zijn onze vele uren voorbereiding, administratie, e.d. Daarom dat wij bij een annulatie van een kamp wegens overmacht een kleine bijdrage vragen van 10 euro per gezin per kamp. U krijgt verder garandeerd uw geld teruggestort of, indien u dat wenst, een voucher voor een ander kamp van het Sporteiland vzw. Wij zijn geen gesubsidieerde organisatie en krijgen dus geen steun van overheidsinstanties waardoor wij deze kleine bijdrage vragen. We danken u voor uw begrip tijdens deze uitzonderlijke tijden.

 8. Het Sporteiland VZW kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

 9. Toelating om vóór het einde van het kamp naar huis te gaan, kan alleen na persoonlijk contact met de kampleiding (hiervoor wordt echter geen prijsvermindering voorzien).

 10. Indien uw kind na afloop van het kamp alleen naar huis mag, dient u dit schriftelijk te melden aan de kampverantwoordelijke of noteer dit bij de inschrijvingen in het vak ‘opmerkingen’.

 11. Het Sporteiland VZW behoudt zich het recht om een deelnemer tijdens het kamp naar huis te sturen. Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, naar huis wordt gestuurd, worden de ouder(s)/voogd hiervan vooraf verwittigd. Het bedrag zal, overeenkomstig met het aantal gemiste dagen, na de vakantieperiode terugbetaald worden. (min €30 administratiekosten).

 12. Gelieve alle voorwerpen/kledij te naamtekenen! Dit is belangrijk bij verlies. Verloren voorwerpen kunnen worden afgehaald op de locatie zelf.

 13. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen. Bij vragen over de verzekering kan u steeds terecht op het nummer 0494/44.56.97 of via mail op sporteiland@hotmail.com.

 14. In uitzonderlijke omstandigheden kan er een kamp geannuleerd worden door de organisatie (bv wegens corona, opgelegd door de overheid, enz…). Wij zorgen er in dat geval voor dat u het reeds betaalde inschrijvingsgeld integraal teruggestort krijgt (-10 euro administratiekosten). Bij een annulatie wegens te weinig inschrijvingen, kan u kosteloos wijzigen naar een ander kamp van het Sporteiland VZW of kosteloos annuleren.
  In uitzonderlijke omstandigheden kan een kamp wijzigen van locatie. In dat geval kan er kosteloos geannuleerd worden of veranderd worden naar een ander kamp van Het Sporteiland VZW.

 15. Door het aanvinken van de checkbox en het versturen van de inschrijving, bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden!

BETALINGSVOORWAARDEN

Door het aanvinken van de checkbox gaat u akkoord met de algemene voorwaarden (disclaimer) van het sporteiland vzw. De betaling in cash dient ten laatste op de eerste kampdag (bij het aanmelden) te gebeuren. Een overschrijving dient ten laatste 5 werkdagen voor de start van het betreffende kamp te gebeuren. Bij een annulatie dient de annulatiepremie betaald te worden binnen de 30 dagen na het versturen van de annuleringsmail door het sporteiland vzw. Bij niet betaling op deze vervaldag zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan de rentevoet zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 op de betalingsachterstand, en dit vanaf de factuurdatum. Tegelijk zal het bedrag verhoogd worden met 10% met een minimum van 30 euro en een maximum van 2500 euro, ter forfaitaire dekking van alle hierdoor veroorzaakte bijkomende kosten. Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge bevoegd.

PRIVACYVERKLARING 

In deze privacyverklaring wordt oa. aangegeven welke gegevens wij van jou verzamelen op onze website, hoe wij deze gegevens gebruiken en wij ze natuurlijk ook beveiligen. Door gebruik te maken van onze website stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van jullie persoonsgegevens.

Wanneer je de website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je jouw zoon/dochter inschrijft voor een kamp kan Het Sporteiland vzw bepaalde persoonsgegevens vragen. Het Sporteiland vzw zal deze persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de GDPR-wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Jij geeft de garantie dat de gegevens die je aan het Sporteiland vzw meedeelt jou toebehoren of dat je de toestemming hebt om deze te gebruiken en mee te delen. Het Sporteiland vzw kan jou de toegang tot de website ontzeggen wanneer je gebruik maakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming. 

Het Sporteiland vzw verwerkt jouw gegevens om jou te contacteren in verband met jouw inschrijving voor een kamp, jou te informeren over andere kampen en diensten en voor het verbeteren van ons aanbod. Je wordt enkel op de hoogte gehouden van de kampen en diensten waarvoor je je hebt ingeschreven. Het Sporteiland vzw maakt tijdens de kampen foto’s en video-opnames van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, de brochure, de facebook-pagina en publicitaire doeleinden van Het Sporteiland VZW. Indien u wenst dat een foto van uw zoon of dochter hiervoor niet gebruikt wordt, dient u dit te melden bij inschrijving. Gelieve in dat geval ook een foto van uw zoon of dochter op te sturen naar sporteiland@hotmail.com.

Het Sporteiland vzw beschermt jouw gegevens met behulp van technische maatregelen om het risico van verlies, misbruik, openbaarmaking en/of wijziging zo klein mogelijk te maken.

Het Sporteiland vzw bewaart de persoonsgegevens verbonden aan een inschrijving tien jaar voor de administratieve verwerking: fiscale attesten, beheer van facturatie en bevestiging voor de mutualiteit. Het Sporteiland vzw bewaart de medische gegevens, eigen aan een inschrijving, slechts één jaar. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goed kampverloop.

Het Sporteiland vzw kan anonieme gegevens verzamelen (browerstype, IP adres, besturingsprogramma …) om de kwaliteit en vindbaarheid van haar website te verbeteren.

Uw gegevens kunnen steeds geraadpleegd worden op vraag via sporteiland@hotmail.com.

Indien je nog andere vragen betreffende jouw gegevens zou hebben, laat ons zeker iets weten via sporteiland@hotmail.com

Vragen voor Het Sporteiland-team?

bottom of page